Nowy Teatr
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Nowy Teatr > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej  Nowego Teatru

Nowy Teatr zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Nowego Teatru.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-25
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2010-11-25

Status pod względem zgodności z  ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gaj sekretariat@nowyteatr.org . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 3793300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Tramwaj - przystanek tramwajowy Dworkowa przy ul. Puławskiej. Tramwaje odchodzą w stronę Placu Zbawiciela oraz w stronę Parku Królikarnia nr 4, 10, 18, 35. 

Autobus - przystanek autobusowy Dworkowa przy ul. Puławskiej. Autobusy odchodzą w stronę ul. Rakowieckiej nr 138, 195, 222 oraz ul. Dolnej nr 195, 222. Autobus nr 138 w stronę ul. Bokserskiej zatrzymuje się na przystanku Dworkowa przy ulicy Madalińskiego. 

Wszystkie połączenia autobusowe realizowane są pojazdami niskopodłogowymi.

Metro - ok. 1, 2 km od stacji Racławicka, ok. 1,2 km od stacji Pole Mokotowskie.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Nowy Teatr zajmuje teren dawnego warsztatu MPO przy ulicy Madalińskiego. Hala, w której prezentowane są przedstawienia, budynek biurowy oraz plac, na którym się mieszczą zostały zmodernizowane w 2016 roku i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp na teren teatru: wejście przez 3 furtki (od ul. Melsztyńskiej, ul. Św. Szczepana i ul. Madalińskiego) i 2 bramy (od. ul. Melsztyńskiej i ul. Madalińskiego) prowadzące na plac przed teatrem.

Parking: wjazd na parking od ul. Melsztyńskiej. Dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone.

Nasze wydarzenia odbywają się w:

Hali przy ul. Madalińskiego 10/16

Wejście: szerokie, rozsuwane drzwi (1,5 m) na teren hali, gdzie znajdują się kasa, kawiarnia, scena i widownia. W środku w hali nie ma różnic poziomów. Pomiędzy foyer a salą teatralną znajdują się podwójne, otwierane drzwi o szerokości 2 m.
Widownia: osoby na wózkach zajmują miejsca w przejściu, pierwszym rzędzie na krzesłach lub krzesła są demontowane.
Toaleta: dwie toalety, drzwi o szerokości 90 cm.
Kasa teatru: kasa jest zlokalizowana w foyer teatru w hali głównej. Wysokość kasy 80 cm.
Kawiarnia: wysokość baru 90 cm.

Świetlicy przy ul. Madalińskiego 10/16

Wejście: otwierane drzwi (90 cm). W środku nie ma różnic poziomów.
Widownia: nie ma zamontowanej widowni. Osoby na wózkach zajmują miejsca zależnie od rodzaju wydarzenia.
Toaleta: jedna, drzwi o szerokości 90 cm.

 Program:

Spektakle z audiodeskrypcją:
• Kabaret Warszawski
• Francuzi
• (A)pollonia
Audiodeskrypcje zostały opracowane dzięki dotacji z MKiDN.

Spektakle dostosowane pod innymi względami:
• Każdy tytuł dostępny dla osób poruszających się na wózkach
• Tytuły dla widowni dziecięcej np. MaMoMi dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaburzeniami sensorycznymi. 
• Jeden Gest spektakl z udziałem i całkowicie dostosowany do potrzeb osób głuchych

Słuchawki:

posiadamy 20 słuchawek do audiodeskrypcji. 

 Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

 

Koordynatorem ds. dostępności w Nowym Teatrze jest Pani Helena  Świegocka-Kosińska email : helena.swiegocka@nowyteatr.org

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 2021pobierz

 

 
 
Wprowadził Gaj Katarzyna (Teatr Nowy) 17-09-2020
Aktualizujący Gaj Katarzyna (Teatr Nowy) 28-09-2021
Zatwierdzający Ochab Karolina (Teatr Nowy) 28-09-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-09-2021
Liczba odwiedzin: 329